ایران کاسکو

وبسایت تخصصی پرورش طوطی خاکستری آفریقایی - کاسکو

ایران کاسکو

وبسایت تخصصی پرورش طوطی خاکستری آفریقایی - کاسکو

در این تارنما سعی بر آن شده هر گونه اطلاعات مفید در مورد پرنده کاسکو روزانه درج شود

مقالات آموزشی نحوه جوجه کشی از تخم نطفه دار کاسکو با دستگاه جوجه کشی

شناخت نژاد های مختلف طوطی خاکستری کاسکو با تصویر

آموزش پرورش و تربیت طوطی کاسکو در منزل + سخنگو کردن آن + قفس مناسب

شناخت بیماری های طوطی خاکستری و آشنایی با نحوه درمان آنها

آشنایی با اصول تغذیه مناسب طوطی کاسکوی بالغ و تهیه سرلاک برای جوجه ها